Комплекс методичного забезпечення навчальної дисципліни

1. Навчальна програма
2. Робоча навчальна програма на денну форму навчання
3. Робоча навчальна програма на заочну форму навчання
4. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів
5. Плани семінарських занять
6. Завдання для практичних робіт
7. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
8. Тематика курсового проекту та методичні рекомендації до їх виконання
9. Тематика контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання
10. Візуальне супроводження курсу
11. Прикладні програми
12. Методичні розробки
13. Законодавчі та інструктивні матеріали
14. Екзаменаційні питання
15. Контрольні завдання для визначення поточних та залишкових знань
16. Пакети завдань для комплексної перевірки знань студентів
17. Обов'язкова контрольна робота
18. Білети до екзамену
19. План роботи
20. Методичні розробки для проведення індивідуальних занять
Comments